Przystąpienia do zmian studium
 • W Październiku 2011 roku RG uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wypowiadając się jednocześnie za jak najszybsze przystąpienie do zmiany studium.
  http://forum.wiazowna.net/discussion/91/studium-uchwalone

  26 czerwca br. RG przegłosowała 5 uchwał w sprawie zmian studium. 2 dotyczą przeznaczenia terenów rolnych pod zabudowę, jedna przebiegu DW-721, a 2 ograniczenia terenów zalewowych.
  W uzasadnieniach jest mowa o oczekiwaniach mieszkańców, głównie właścicieli działek, nic o innych potrzebach do uwzględnienia przy planowaniu przestrzennym.
  http://bip.wiazowna.pl/public/?id=115063
  Post edytowany przez obcy 2012-10-17 20:18:27